این شرکت با داشتن سالها تجربه در اجرای صدها پروژه داخلی و خارجی در زمینه طراحی و ساخت – نصب و اجرا سیستم های REVERSE OSMOSIS آمادگی واردات و یا مونتاژ دستگاه های RO در محدوده 3 m3 / day – 100 m3 / h تا 30000 TDS را دارا می باشند.


REVERSE OSMOSIS:
Having several years of experience in execution of hundreds of domestic and foreign projects in field of Reverse Osmosis Systems design, manufacture, installment and execution, this company is capable of importing or assembling Reverse Osmosis devices within the range of 3-100 m3/h, up to 30000 TDS.