کارگاه تولید و فرآوری سیلیس این شرکت در استان همدان دارای ماشین آلات پیش رفته آمادگی تولید انواع پودر و دانه بندی های مختلف سیلیس با 99/5 % خلوص را در بسته بندی های 40 – 50 Kg و جمبوهای 1000-1200 Kg را دارد .


SIO2 PRODUCTION:
SI production and processing workshop of this company in Hamedan- Iran is prepared to produce SI powders with different grading and purity of 99/5 % in 40-50 Kg packs and 1000-1200 Kg boxes.