در برخی از صنایع که حساسیت نسبت به آلودگی های میکروبی بسیار بالا بوده و از جهتی امکان استفاده از یون کلر به جهت خاصیت اکسید کنندگی و یا رنگ بری در فرمولاسیون امکان پذیـــــــر نمی باشد تنها راه حل باقیمانده جهت جلوگیری از ایجاد آلودگی ثانویه استفاده از سیستــــــم هـــای پرتو افکنی به روش اشعه ماوراء بنفش و یا روش UV می باشد.

این شرکت با سالها تجربه و انتخاب دستگاه های ساخت کارخانـــــــــــــــــجات معـــــــــــتبر DELTA GERMANY و یا WYCKOMAR CANADA مبادرت به نصب و راه اندازی سیستم های UV می نماید.UV SYSTEMS:
With several years of experience and selection of the devices made by Delta Germany and Wyckmar Canada, the company is capable of installing and operating UV systems for water disinfection.