طراحی – ساخت – نصب و اجرا- آموزش – خدمات پس از فروش در خصوص پروژه های پیش ساخته و سازه های بتنی تصفیه فاضلاب بهداشتی


WASTEWATER TREATMENT:
Design, manufacture, installment and execution, training and after- sale services regarding the pre- fabricated projects and concrete structures for healthy wastewater treatment.