دستگاه های سختی گیر کاتیونی و یا آنیونی ساخته شده توسط این شرکت در ظرفــــیت های 4000000 Gri الی 15000 Gri جهت حذف املاح کلسیم و منیزیم و یا انواع آنیون های موجود در آب با ورق های CS ST -37 با پوشش رنگ اپوکسی معادل 150 میکرون و یا گالوانیزه و یا استیل 304 و 316L بنا به سفارش کارفرما در صنایع مختلف بنا به نوع مصرف نصب و بکار می برده شوند.